Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 197/03) Članak 178.

U slučaju osporavanja prijavljene tražbine vjerovnika od strane drugog vjerovnika osporavatelja (stečajni upravitelj je tražbinu priznao) vjerovnik kao tuženika treba označiti stečajnog dužnika, a ne osporavatelja.

 

U tom slučaju vjerovnik osporavatelj vodi parnicu u ime i za račun dužnika a ne stečajni upravitelj.

 

"Pravilno ističe žalitelj I. K., da ako se na parnicu upućuje stečajni vjerovnik, vjerovnik bi morao parnicu pokrenuti protiv stečajnog dužnika, a ne protiv vjerovnika koji osporava tražbinu. Naime, prema članku 179. stavak 1. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03), ako je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka tekla parnica o tražbini, postupak radi utvrđivanja nastavit će se preuzimanjem te parnice. Prijedlog za nastavak parnice može staviti vjerovnik čija je tražbina osporena ili osporavatelj. Osporavatelj parnicu nastavlja u ime i za račun dužnika. Ovo pravilo da parnicu nastavlja osporavatelj u ime i za račun stečajnog dužnika važi i u slučaju pokretanja nove parnice, ako tražbinu nije osporio stečajni upravitelj. Kao tuženika, vjerovnik koji je upućen na parnicu, treba označiti stečajnog dužnika, jer sud u parnici odlučuje postoji li tražbina prema stečajnom dužniku. Ako je tražbinu osporio koji od stečajnih vjerovnika, a ne i stečajni upravitelj, ne bi imalo nikakvog smisla prisiljavati stečajnog upravitelja da u parnici osporava postojanje tražbine koju je u stečajnom postupku priznao, a osim toga, on bi i u parnici mogao priznati postojanje tražbine, čime bi osporavatelj zapravo ostao bez pravne zaštite. Stoga u takvom slučaju parnicu vodi osporavatelj u ime i za račun dužnika."

VTS RH Pž-7071/02 od 6. travnja 2004. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr