Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 178.

Ako je koji od stečajnih vjerovnika osporio tražbinu, stečajno vijeće će vjerovnika uputiti na parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine.

 

Kao tuženika u toj parnici treba označiti stečajnog dužnika, dok u parnici dužnika ne zastupa stečajni upravitelj već onaj vjerovnik koji je osporio tražbinu.

 

"Prema propisu čl. 178. st. 1. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) ako stečajni upravitelj ili koji od stečajnih vjerovnika je osporio tražbinu stečajno vijeće će vjerovnika uputiti u parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine, a sporove radi utvrđivanja osporene tražbine zaposlenika po osnovi ugovora o radu su radni sporovi. Međutim prvostupanjski sud je pogrešno uputio vjerovnike da parnicu pokrenu protiv osporavatelja. U konkretnom slučaju ovdje se može analogno primijeniti odredba čl. 179. st. 1. SZ-a, jer prema toj odredbi kada je već krenula parnica prema tuženiku (stečajnom dužniku) propisano je da osporavatelj parnicu nastavlja u ime i za račun dužnika. Dakle tuženik je dužnik što je i razumljivo, jer vjerovnik ističe tražbinu prema dužniku, a ne prema nekom drugom, samo u konkretnom slučaju u parnici tuženika ne zastupa stečajni upravitelj, već onaj vjerovnik koji je osporio tražbinu. Prema tome, prvostupanjski sud nije mogao u stečajnom postupku uputiti tužiteljice - vjerovnice u parnicu protiv osporavatelja, nego samo protiv stečajnog dužnika, a to je tuženik u stečaju, jer bez obzira što nije bila parnica protiv stečajnog dužnika ovom tužbom mogao se tužiti samo stečajni dužnik, jer tužiteljice i osporavatelja zaista nisu bili u nikakvom pravnom odnosu."

VTS RH Pž-1896/01 od 24. rujna 2002. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr