Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99) Članak 178.

Ako osoba koja je upućena na parnicu ne pokrene parnicu u roku koji je određen u rješenju stečajnog vijeća, smatra se da je odustala od prava na vođenja parnice. Rok koji je određen u rješenju stečajnog vi­jeća prekluzivne je naravi.

 

"Prvostupanjskim rješenjem odbačena je kao nedopuštena tužba tužitelja­koju je podnio protiv tuženika za utvrđenje svoje osporene tražbine u iz­nosu od 2,233.900,00 kn.

 

Prema obrazloženju podnesena tužba je nedopuštena, jer je podnesena izvan roka određenog po sudu.

Pravovremenom žalbom ovakvo rješenje pobija tužitelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene odredaba par­ničnog postupka.

 

Žalba nije osnovana.

 

Ispravno je prvostupanjski sud postupio kad je predmetnu tužbu odbacio kao nedopuštenu, jer je utvrdio da je tužba podnijeta izvan roka odre­denog po sudu. Naime, u konkretnom slučaju, tužitelj je rješenje stečajnog vijeća kojim je upućen u parnicu radi utvrdenja osporene tražbine, primio dana 17. rujna 1997. godine, dok je zadati rok za podnošenje tužbe istje­cao dana 25. rujna 1997. godine (petak).

Rok iz odredbe čl. 178. st. 4. Stečajnog zakona je prekluzivne naravi i njegovim propuštanjem vjerovnik gubi pravo podići tužbu na utvrdenje da ima tražbinu prema stečajnom dužniku."

VTS RH, Pž-1326/98, od 5. svibnja 1998.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr