Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 197/03) Članak 175.

Utvrđenom na ispitnom ročištu smatra se ona prijavljena tražbina koju nije osporio stečajni upravitelj niti koji od stečajnih vjerovnika.

 

Ovo sve vrijedi i za tražbinu o kojoj se stečajni upravitelj i drugi vjerovnici na ispitnom ročištu nisu izjasnili na način bilo da bi je priznali bilo da bi je osporili.

 

"Pobijanim rješenjem citiranim u izreci Trgovački sud u Splitu odbacio je tužbu tužitelja pozivom na odredbu čl. 282. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 111/99, 88/01 i 117/03).

 

Prema obrazloženju tužitelji su podnijeli tužbu radi utvrđenja budući im tražbina - zatezne kamate nisu ni priznate niti osporene od strane stečajnog upravitelja. Tužitelji nemaju pravni interes za podnošenje predmetne tužbe, jer tražbina se smatra utvrđenom, ako je na ispitnom ročištu ne ospori stečajni upravitelj ili koji od stečajnih vjerovnika (čl. 175. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03). Kako stečajni upravitelj nije tražbinu s osnova zateznih kamata niti priznao niti se o istoj izjasnio tužitelji mogu tražiti dopunu ili ispravak rješenja od strane stečajnog vijeća.

 

Protiv ovog rješenja žale se tužitelji s prijedlogom da se preinači na način da se tužbeni zahtjev tužitelja usvoji u cijelosti, podredno ukine i vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.

 

U žalbi navode da je sud pogrešno primijenio materijalno pravo budući je stečajni upravitelj određeno naveo koje tražbine priznaje dok o zateznim kamatama nije ništa odlučeno smatraju da se treba izjasniti i o zateznim kamatama.

 

Žalba nije osnovana.

 

Prema odredbi čl. 175. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 197/03) na ispitnom ročištu se ispituju prijavljene tražbine i stečajni upravitelj je dužan određeno se izjasniti o tome da li svaku prijavljenu tražbinu priznaje ili osporava. Kako stečajni upravitelj o tražbini tužitelja iz osnova traženih zateznih kamata nije se izjasnio niti je tu tražbinu osporio, to se tražbina smatra utvrđenom.

 

Prvostupanjski sud je pravilno primijenio materijalno pravo i za svoju odluku naveo valjane razloge koje prihvaća i ovaj žalbeni sud."

VTS RH Pž-3821/02 od 11. veljače 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr