Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 I 129/00) Članak 158.

Nakon izvještajnog ročišta stečajni upravitelj je dužan bez odgode unovčiti imovinu dužnika koja ulazi u stečajnu masu.

 

Stranke, odbor vjerovnika, stečajni upravitelj mogu se sporazumjeti da se prodaja nekretnine obavi neposrednom pogodbom, a javni poziv za dostavu ponuda za kupnju nekretnina nije zakonska obveza.

 

"Odredbom iz čl. 158. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00) propisano je da je nakon izvještajnog ročišta stečajni upravitelj dužan, bez odgode unovčiti imovinu koja ulazi u stečajnu masu, a da se prigodom toga unovčenja dužan držati odluka vjerovnika i odbora vjerovnika. U stečajnom postupku se pri unovčenju imovine stečajnog dužnika koja ulazi u stečajnu masu, ako tako predloži stečajni upravitelj na supsidijaran način primjenjuju pravila koja vrijede za sudsku ovrhu radi naplate novčane tražbine, odnosno supsidijarno se primjenjuju odredbe Ovršnog zakona (NN broj 57/96, 22/99 i 129/00 - u daljnjem tekstu: OZ).

 

Odredbom iz čl. 92. OZ-a određen je način prodaje nekretnine radi namirenja tražbina vjerovnika. Između ostalog odredbom iz st. 4. navedene zakonske odredbe propisano je da se stranke mogu sporazumjeti da se prodaja nekretnine obavi u određenom roku neposrednom pogodbom preko osobe ovlaštene za promet nekretnina, sudskog ovršitelja, javnog bilježnika ili na neki drugi način. Odredba iz čl. 99. Ovršnog zakona, nadalje, propisuje da će se u slučaju prodaje neposrednom pogodbom donijeti rješenje o dosudi nekretnine, pošto se utvrdi da je udovoljeno uvjetima za pravovaljanost prodaje. Pobijano rješenje ima značaj takvog rješenja o dosudi.

 

Iz navedenih zakonskih odredbi nedvojbeno proizlazi da ne postoji nikakvo ograničenje za stranke u postupku (u stečajnom postupku su to: odbor vjerovnika i stečajni upravitelj) da svojim sporazumom o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom utvrde uvjete, način prodaje i odaberu ponudu za koju ocijene da je najpovoljnija.

 

Javni poziv za dostavu ponuda za kupnju nekretnina u slučaju prodaje neposrednom pogodbom nije zakonska obveza. Hoće li ili ne objaviti javni poziv za dostavljanje ponuda stvar je odluke stranaka, u konkretnom slučaju stečajnog upravitelja i odbora vjerovnika, i on ima samo značaj oglašavanja prodaje određene imovine s ciljem prikupljanja što većeg broja, a logično i što povoljnijih ponuda."

VTS RH Pž-6329/02 od 18. veljače 2003. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr