Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 141. st. 3.

Tužba za pobijanje podnosi se protiv dužnikovog suugovaratelja, te protiv stečajnog dužnika, osim ako je isti tužitelj.

 

U tužbi za pobijanje ističu se dva zahtjeva:

a) utvrđenje da je pobijana pravna radnja bez učinka prema stečajnoj masi,

b) da se protivnik pobijanja obveže vratiti stečajnoj masi sve imovinske koristi stečene temeljem pobijane pravne radnje.

 

"Tužba za pobijanje podnosi se protiv osobe prema kojoj je pravna radnja poduzeta te protiv dužnika, ako on nije tužitelj (čl. 141. st. 3. S Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96 i 29/99). Potpuno je dakle irelelvantno to što tužitelj nema potraživanje prema Stambenoj zadruzi "S." Zagreb i prema R. I. d.o.o. Zagreb. Oni su pasivno legitimirani, ako je pravna radnja prema njima poduzeta tj. ako su stranke iz ugovora čije se pobijanje zahtijeva.

 

Ako se zahtjev za pobijanje pravne radnje prihvati, pobijana pravna radnja je bez učinka prema stečajnoj masi i protivna strana je dužna vratiti u stečajnu masu sve imovinske koristi stečene na osnovi pobijane radnje (čl. 141. st. 5. SZ).

 

Prema tome, ako protivnik pobijanja još nije ništa stekao na temelju pobijane radnje (odnosno ako je stekao samo obvezno pravni zahtjev npr. da mu stečajni dužnik preda stvar), tužbom se traži utvrđenje da je pobijana radnja bez učinka prema stečajnoj masi. Ako je protivnik pobijanja već nešto stekao, u tužbi se ističu dva zahtjeva; a) da se utvrdi da je pobijana radnja (u ovom slučaju ugovor broj 1/97 od 15. 04. 1997. i ugovor broj 2/97 od 15. 10. 1997.) bez učinka prema stečajnoj masi i b) da se protivnik pobijanja osudi da u stečajnu masu vrati sve imovinske koristi stečene na temelju pobijane radnje. Ovaj drugi kondemnatorni zahtjev predstavlja tražbinu u smislu čl. 293. st. 2. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96, 29/99) i radi osiguranja te tražbine može se odrediti privremena mjera."

VTS RH Pž-3511/00 od 19. rujna 2000. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr