Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 138. st. 2.

Ako je za pravovaljanost nekoga pravnog posla potreban upis u zemljišnu knjigu, smatrat će se da je pravni posao poduzet čim budu ispunjene ostale pretpostavke za njegovu valjanost, izjava volje o upisu postane obvezujuća za dužnika i druga strana podnese zahtjev za upis.

 

Ako su ispunjene zakonske pretpostavke (ugovor u pisanom obliku koji sadrži klauzulu intabulandi) mjerodavan je dan kada je podnesen zahtjev za upis u zemljišnu knjigu.

 

"Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad tužiteljem podnesen je dana 11. kolovoza 2000. godine, a stečajni postupak otvoren je dana 20. listopada 2000. godine. Predmet pobijanja može biti pravna radnja koja je poduzeta određeno vrijeme prije otvaranja stečajnog postupka, pa je nužno u svakom konkretnom slučaju utvrditi kada je pravna radnja poduzeta.

 

Kada je u pitanju institut pobijanja pravnih radnji u stečaju, vrijeme poduzimanje pravne radnje propisano je u članku 138. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00), pa te odredbe imaju prednost u odnosu na opće odredbe obveznog prava. Ako je za pravovaljanost nekog pravnog posla potreban upis u zemljišne knjige, upisnik brodova, brodova u izgradnji ili zrakoplova, smatrat će se da je pravni posao poduzet čim budu ispunjene ostale pretpostavke za njegovu valjanost, izjava volje o upisu postane obvezujuća za dužnika i druga strana podnese zahtjev za upis pravne promjene (članak 138. stavak 2. SZ-a). Dakle, ako su ispunjene ostale pretpostavke (ugovor u pisanom obliku koji sadrži klauzulu in tabulandi), odlučan je trenutak kada je podnesen zahtjev za upis pravne promjene; u ovom slučaju zahtjev za upis u zemljišnu knjigu.

 

Iz rješenja Općinskog suda u Županji Z-1991/00 od 6. listopada 2000. godine proizlazi da je zahtjev za upis zaprimljen u sudu toga dana. Prema tome pravna radnja je poduzeta 6. listopada 2000. godine, tj. nakon podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka (11. kolovoza 2000. godine), a 14 dana prije otvaranja stečajnog postupka (20. listopada 2000. godine)."

VTS RH, Pž-2888/01 od 19. lipnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr