Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00 I 123/03) Članak 131.

Pobojan je ugovor radi osiguranja novčane tražbine kojim je stečajni dužnik na vjerovnika prenio pravo vlasništva na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine po ugovoru o kreditu, jer je vjerovnik znao za namjeru dužnika za namjeru oštećenja vjerovnika.

 

Znanje za namjeru oštećenja vjerovnika stečajnog dužnika se pretpostavlja, jer je vjerovnik znao da je dužnik kroz duže vrijeme nesposoban za plaćanje, a ugovorom je došao u povoljniji položaj u odnosu na ostale vjerovnike.

 

"U postupku je utvrđeno, da je spornim ugovorom na tuženika prenijeto pravo vlasništva nekretnine tužitelja radi osiguranja tražbine tuženoga u svoti od 1,283.688,41 kn, pa je time tuženik stekao pravo odvojenog namirenja, jer je postao razlučni vjerovnik u stečajnom postupku sa pravom odvojenog namirenja svoje tražbine u cijelosti prodajom nekretnine tužitelja, dok se svi ostali vjerovnici tužitelja namiruju po isplatnim redovima samo djelomično i to razmjerno veličini svojih tražbina. U postupku je također utvrđeno, da tužitelj nije mogao udovoljavati svojim obvezama nekoliko godina prije otvaranja stečajnog postupka, odnosno do zaključenja spornog ugovora, te da je kod njega u vrijeme zaključenja ugovora postojala namjera za oštećenje ostalih vjerovnika, te da je tuženik za tu namjeru znao.

 

Stoga je predmet ovoga spora bio zahtjev tužitelja - stečajnog dužnika za utvrđenje, da je bez pravnog učinka sporazum od 8. siječnja 1998. godine, dakle prije otvaranja stečajnog postupka, kao pravna radnja kojom se remeti ujednačeno namirenje vjerovnika odnosno kojom se pojedini vjerovnici konkretno i tuženi stavljaju u povoljniji položaj. Po odredbi čl. 131. st. 1. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03), pravna radnja koju je tuženik poduzeo u posljednjih 10 godina prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka ili nakon toga s namjerom da ošteti svoje vjerovnike, može se pobijati, ako je druga strana u vrijeme poduzimanja radnje znala za namjeru dužnika.

 

Znanje za namjeru se pretpostavlja, ako je druga strana znala da dužniku prijeti nesposobnost za plaćanje, i da se radnjom oštećuju vjerovnici. Stoga ocijenivši dokazni postupak koji je proveo sud prvoga stupnja kao i zaključke suda prvog stupnja koje je izveo iz utvrđenih činjenica, ovaj sud nalazi, da je osnovan zaključak suda prvog stupnja o tome, da tužitelj nije mogao udovoljavati svojim obvezama nekoliko godina prije otvaranja stečajnog postupka, odnosno do zaključenja spornog ugovora, te da je kod njega u vrijeme zaključenja tog ugovora postojala namjera oštećenja ostalih vjerovnika i da je to tuženik znao.

 

Prema podacima na spisu, tužitelj je imao brojne vjerovnike, tako da je njihovo potraživanje daleko veće nego što iznosi procijenjena imovina tužitelja, kao stečajnog dužnika.

 

Također iz dokaznog postupka provedenog od strane suda prvoga stupnja proizlazi, da su za nesposobnost za plaćanje tužitelja prije zaključenja spornog ugovora znali i mogli znati članovi uprave tužitelja - čl. 281. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01) i čl. 252. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/83, 34/99, 52/00 i 118/03), to je osnovan zaključak suda prvoga stupnja o postojanju namjere oštećenja vjerovnika prilikom zaključenja spornog ugovora.

 

Znanje tuženoga, kao vjerovnika, koji je ovim ugovorom došao u povoljniji položaj se pretpostavlja, pod uvjetom da je znao, da tužitelju, kao dužniku prijeti nesposobnost za plaćanje i da se ugovorom oštećuju vjerovnici. Upravo znanje tuženoga o ovakvoj namjeri tužitelja iz dokaznog postupka proizlazi, pa se stoga to znanje tuženoga, da se ovim pravnim poslom oštećuju vjerovnici ima smatrati istog značaja kao i znanje tužitelja za oštećenje ostalih vjerovnika."

VTS RH Pž-4663/03 od 28. listopada 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr