Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 132

Pravna radnja dužnika bez naknade može se pobijati tužbom za pobijanje ako je poduzeta četiri godine prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.

 

Ugovor kojim jedan član društva prenosi svu imovinu društva trećoj osobi bez ikakvih tereta te bez naknade je pobojan, jer se pretpostavlja da je sklopljen u cilju oštećenja vjerovnika.

 

"Privremeni stečajni upravitelj je između ostalog naveo, da je dana 29. 5. 1998. godine dužnik cjelokupnu imovinu prenio na "E.", promet robe i usluga Zagreb, Radnička cesta 22. Iz priloženog ugovora (list 104) i odluke (list 105) proizlazi da se dužnik, odnosno jedini članovi društva i ujedno jedini članovi uprave (D. V. i D. V.) sasvim jednostavno zamislili kako namjerno oštetiti vjerovnike. Najprije donose odluku i sklapaju ugovor prema kojem cijelo poduzeće (svu imovinu) prenose na D. V. (člana društva i člana uprave) i to bez tereta prema trećim osobama i bez ikakve cijene koju bi stjecatelj (D. V.) trebao platiti, a nakon toga jednostavno podnose prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

 

Nema nikakve sumnje da su ispunjene pretpostavke za pobijanje ove pravne radnje bilo po odredbi čl. 131. Stečajnog zakona (NN 44/96 i 29/99, u daljnjem tekstu: SZ), jer je u pitanju namjerno oštećenje vjerovnika, bilo po čl. 132. SZ, jer je u pitanju pravna radnja bez naknade. Stoga je bilo potrebno uzeti u obzir i svu imovinu koja je prenesena na D. V. i nakon toga ocijeniti je li imovina dovoljna za pokriće troškova stečajnog postupka. Potrebno je dakle uzeti u obzir i imovinu koju će D. V. biti dužan vratiti u stečajnu masu, jer postoji vrlo velika vjerojatnost da će stečajni upravitelj uspjeti tužbom za pobijanje pravnih radnji."

VTS RH Pž-792/00 od 14. ožujka 2000. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr