Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00) Članak 99.

Zabrana i ograničenja ovrhe ne odnose se na obveze stečajne mase koje su zasnovane radnjom stečajnog upravitelja.

 

Dopušten je ovršni prijedlog vjerovnika prema stečajnoj masi temeljem izvršenih usluga po narudžbi stečajnog upravitelja.

 

"Ovaj sud smatra da nije pravilno pravno mišljenje prvostupanjskog suda koji je odbacio ovršni prijedlog kao nedopušten, temeljeći svoj stav na odredbama čl. 85. i 87. Stečajnog zakona, koje govore o načinu naplate vjerovnika iz stečajne mase. Iz spisa neupitno proizlazi da je radove naručio stečajni upravitelj, jer su radovi naručeni nakon otvaranja stečajnog postupka (stečajni postupak otvoren je 6. 2. 1997. godine, a radovi su naručeni 20. 8. 1998. godine). Stoga je prvostupanjski sud pravilno utvrdio da je ovrhovoditelj vjerovnik stečajne mase. Međutim ovaj sud nalazi da prvostupanjski sud nije pravilno ocijenio da li je ovrha protiv stečajne mase zasnovana radnjama stečajnog upravitelja dozvoljena ili nije, što je u konkretnom predmetu bitno pitanje.

 

Prema odredbi čl. 99. st. 1. SZ-a ovrha radi ostvarenja tražbine prema stečajnoj masi, koje nisu zasnovane pravnom radnjom stečajnog upravitelja, nije dopuštena 6 mjeseci od otvaranja stečajnog postupka. Odredbama st. 2. istoga članka predviđeni su slučajevi u kojima se odredbe st. 1. ne odnose. Iz ovakove odredbe čl. 99. proizlazi, da je ovrha radi ostvarivanja tražbine prema stečajnoj masi koje nisu zasnovane pravnom radnjom stečajnog upravitelja zabranjene 6 mjeseci od dana otvaranja stečajnog postupka, dok je ovrha radi ostvarenja tražbine prema stečajnoj masi koje jesu zasnovane radnjom stečajnog upravitelja dopuštena bez ograničenja."

VTS RH Pž-3296/01 od 23. listopada 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr