Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00 i 123/023) Članak 98.

Zabrana ovrhe i osiguranja nakon otvaranja stečajnog postupka ne odnosi se na tražbine vjerovnika zasnovane pravnom radnjom stečajnog upravitelja.

 

Dopuštena je ovrha i osiguranje radi namirenja tražbine radnika temeljem ugovora o radu koji je s radnikom zaključio stečajni upravitelj.

 

"Prijedlog za ovrhu podnio je radnik čiji je poslodavac V. - KONFEKCIJA d.d. u stečaju, a tražbina se temelji na ugovoru o radu na određeno vrijeme zaključenog između poslodavca u stečaju i zaposlenika B. B. temeljem članka 24. i 120. stavak 5. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03) i članka 10. stavak 1. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01 i 114/03)

 

- tražbina se odnosi na isplatu plaća i dospjela je tijekom stečajnog postupka,

- poslodavac nije ispunio svoju obvezu na isplatu plaće, a prema konstataciji suda koju žalitelj ne osporava u stečajnom postupku još nisu namireni troškovi stečajnog postupka koji se namiruju prije ostalih obveza stečajne mase razmjerno njihovoj veličini,

- prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave sadrži sve elemente koje mora sadržavati prema Ovršnom zakonu, a prijedlogu je priložen prikaz obračuna plaće ovjeren po poslodavcu koji u smislu odredbe članka 83. stavak 3. Zakona o radu predstavlja vjerodostojnu ispravu.

 

Kod ovakvog činjeničnog stanja nije bilo osnova odbaciti prijedlog za ovrhu.

 

Stečajni zakon uređuje pravila o zabrani provođenja ovrhe tražbina određenih kategorija vjerovnika. Pojedini stečajni vjerovnici ne mogu protiv stečajnog dužnika tražiti osiguranje ili ovrhu na dijelovima imovine koja ulazi u stečajnu masu niti na drugoj imovini dužnika. Kategorije vjerovnika za čije tražbine je propisana zabrana ovrhe i osiguranja utvrđene su u odredbi članka 98. Stečajnog zakona.

 

I nakon otvaranja stečajnog postupka pojedine kategorije vjerovnika mogu radi ostvarenja svojih prava pokrenuti protiv dužnika postupke ovrhe i osiguranja po općim pravilima ovršnog postupka odnosno osiguranja.

 

Tako je između ostalog propisano da se zabrana ovrhe ne odnosi na tražbine zasnovane pravnom radnjom stečajnog upravitelja.

 

Zato je dopuštena ovrha radi namirenja tražbine zaposlenika temeljem ugovora o radu koji je sa zaposlenikom zaključio stečajni upravitelj.

 

Okolnost da u stečajnom postupku još nisu namireni troškovi stečajnog postupka koji se temeljem članka 85. stavak 2. Stečajnog zakona namiruju prije ostalih obveza stečajne mase ne priječi donošenje rješenja o ovrsi. Pravila po redoslijedu namirenja iz članka 85. Stečajnog zakona primjenjuju se u postupku provedbe ovrhe kao što primjerice pravila o redoslijedu namirenja koja primjenjuju banke koje za svoje klijente obavljaju poslove platnog prometa odnosno pravila koja je ranije primjenjivao ZAP, određuju kojim redoslijedom će se tražbina naplatiti a ne priječe donošenje rješenja o ovrsi."

VTS RH Pž-7038/02 od 1. srpnja 2003. godine
mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr