Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 98. st. 5.

Nakon otvaranja stečajnog postupka razlučni vjerovnici ovlašteni su pokrenuti postupak ovrhe ili osiguranja po općim pravilima ovršnog postupka.

 

Nepodnošenje prijave razlučnog vjerovnika u stečajnom postupku i-ili nepravodobno podnošenje prijave ima samo za posljedicu da razlučno pravo neće biti ispitano u stečajnom postupku, ali ne znači da je razlučni vjerovnik izgubio svoje razlučno pravo.

 

"Nakon otvaranja stečajnog postupka razlučni vjerovnici ovlašteni su pokrenuti postupak ovrhe ili osiguranja po općim pravilima ovršnog postupka. Prekinuti postupak ovrhe i osiguranja koji su ti vjerovnici pokrenuli prije otvaranja stečajnog postupka, nastavit će i provesti ovršni sud po pravilima ovršnog postupka čl. 98. st. 5. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00). Iz te odredbe jasno proizlazi da razlučni vjerovnici mogu svoje tražbine ostvarivati mimo stečajnog postupka. Razlučni vjerovnici mogu naravno podnijeti i prijavu svog razlučnog prava ali okolnost da je neko razlučno pravo osporeno ne utječe na pravo vjerovnika da svoju tražbinu osiguranu razlučnim pravom namiri izvan stečajnog postupka u skladu sa Stečajnim zakonom (čl. 178. st. 12. SZ).

 

Prema tome, nepravodobno podnošenje prijave ima samo za posljedicu da razlučno pravo neće biti ispitano u stečajnom postupku, ali to ni u kom slučaju ne znači da je razlučni vjerovnik izgubio svoje razlučno pravo."

VTS RH Pž-5726/01 od 20. studenog 2001. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr