Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 98.

Nakon otvaranja stečajnog postupka pojedini stečajni vjerovnici ne mogu protiv dužnika tražiti osiguranje ili ovrhu na dijelovima imovine koja ulazi u stečajnu masu, niti na drugoj imovini dužnika.

 

Ukoliko stečajni vjerovnik stavi prijedlog za osiguranje ili ovrhu protiv stečajnog dužnika, sud će takav prijedlog odbaciti kao nedopušten.

 

"Nakon otvaranja stečajnog postupka pojedini stečajni vjerovnici ne mogu protiv dužnika tražiti osiguranje ili ovrhu na dijelovima imovine koja ulazi u stečajnu masu niti na drugoj imovini dužnika (čl. 98. st. 1. SZ). Nakon otvaranja stečajnog postupka izlučni i razlučni vjerovnici mogu radi osiguranja svojih prava pokrenuti postupak ovrhe ili osiguranja po općim pravilima ovršnog postupka (arg. iz čl. 98. st. 4. i st. 5. SZ).

 

Predlagatelj osiguranja niti ne tvrdi da ima neko izlučno ili razlučno pravo prema stečajnom dužniku. Naprotiv i u žalbi sam navodi da u konkretnom slučaju predlagatelj osiguranja nije niti stečajni vjerovnik niti zahtijeva neka svoja prava. U postupku osiguranja ne može se osigurati tražbina koje nema.

 

Prema čl. 293. st. 2. Ovršnog zakona (NN 57/96 i 99/99, u daljnjem tekstu: OZ) u prijedlogu za određivanje privremene mjere predlagatelj osiguranja mora istaći zahtjev u kojem će točno označiti, između ostalog, tražbinu čije osiguranje traži.

 

Ispravno je stoga postupio prvostupanjski sud kada je prijedlog odbacio kao nedopušten."

VTS RH Pž-2979/01 od 19. lipnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr