Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 87. stavak 1. točka 5.

Tražbine zaposlenika stečajnoga dužnika nastale nakon otvaranja stečajnog postupka spadaju u ostale obveze stečajne mase.

 

Nije osnovana presuda kojom je zahtjev zaposlenika stečajnog dužnika odbijen zbog toga što stečajni upravitelj nije namirio troškove stečajnog postupka, jer se presudom odlučuje o osnovanosti tužbenog zahtjeva, a ne o redoslijedu namirenja u stečajnom postupku.

 

"Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice i određeno je da svaka stranka snosi svoje troškove postupka uz obrazloženje da tužiteljica tužbom potražuje neisplaćene plaće temeljem Ugovora o radu na određeno vrijeme zaključenog s tuženikom u stečaju, te da se sukladno članku 87. stavak 1. točka 5. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 44/96, 29/)9, 129/00) radi o tražbini koja spada u ostale obveze stečajne mase, dok se sukladno članku 85. stavak 1. i 2. Stečajnog zakona troškovi stečajnog postupka namiruju iz stečajne mase prije ostalih obveza stečajne mase, pa kako još nisu namireni troškovi stečajnog postupka niti su utvrđeni troškovi stečajne mase, to se tužba ukazuje neosnovanom. Odluku o trošku postupka sud obrazlaže time da tužiteljica potražuje trošak, a na isti nema pravo, jer je tužbeni zahtjev odbijen, a tuženik trošak nije potraživao.

 

Protiv te presude žalila se tužiteljica iz svih žalbenih razloga. U žalbi navodi da je tužiteljica sklopila s tuženikom Ugovor o radu kojim se tuženik obvezao tužiteljici isplaćivati plaću jednom mjesečno i to do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, te da tuženik nije ispoštovao svoju ugovornu obvezu dok je tužiteljica u utuženom razdoblju uredno dolazila na posao i izvršavala svoje radne i ugovorne obveze. Dodaje da tuženik neisplatom plaće krši temeljne odredbe Ustava Republike Hrvatske, te predlaže da ovaj sud preinači pobijanu presudu na način da usvoji tužbeni zahtjev u cijelosti.

 

Žalba tužiteljice je osnovana.

 

Člankom 85. stavak 1. i 2. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 161/98, 29/99 i 129/00, nastavno: SZ) određeno je da se iz stečajne mase najprije namiruju troškovi stečajnog postupka i ostale obveze stečajne mase, s time da se troškovi stečajnog postupka namiruju prije ostalih obveza stečajne mase.

 

Člankom 87. stavak 1. točka 5. SZ-a određeno je da u ostale obveze stečajne mase spadaju tražbine zaposlenika stečajnog dužnika nastale nakon otvaranja stečajnog postupka, a takve su temeljem članka 120. stavak 7. SZ tražbine po osnovi plaća (…) iz radnog odnosa na koje je pravo nastalo nakon otvaranja stečajnog postupka (…).

 

Kako je, dakle, u konkretnom slučaju utužena tražbina koja se namiruje kao ostale obveze stečajne mase, nije bilo zakonskog osnova za odbijanje tužbenog zahtjeva, jer takav vjerovnik može ustati tužbom protiv stečajnog dužnika radi namirenja svoje tražbine, a sudskom presudom kojom se tražbina dosuđuje ne dira se u redoslijed namirenja u stečajnom postupku, već se njome odlučuje o osnovanosti utužene tražbine."

VTS RH Pž-1964/03 od 16. rujna 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr