Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 87.

Potraživanja vjerovnika koja su nastala nakon otvaranja stečajnog postupka ne potpadaju pod režim koji vrijedi za tražbine stečajnih vjerovnika. One se ostvaruju podnošenjem tužbe protiv stečajnog dužnika.

 

Sud nije ovlašten odbaciti tužbu vjerovnika stečajne mase, jer nije ostvario tražbinu podnošenjem prijave u stečajnom postupku.

 

"Uvidom u isprave priložene tužbi (prijedlogu za ovrhu) utvrđuje se da je riječ o računima koje je tužitelj ispostavio tuženiku za utrošenu električnu energiju za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2000. godine.

 

Nesporno je da je stečajni postupak nad tuženikom otvoren rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj St-24/97-8 od 10. rujna 1997. godine.

 

Iz navedenog proizlazi da je potraživanje tužitelja nastalo nakon otvaranja stečajnog postupka, pa on nije stečajni vjerovnik, već je vjerovnik stečajne mase. Vjerovnici stečajne mase ne ostvaruju svoje tražbine podnošenjem prijave stečajnom upravitelju. Obveze na osnovi troškova stečajnog postupka čl. 86. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) i ostale obveze stečajne mase (čl. 87. Stečajnog zakona) stečajni upravitelj izvršava sukladno sadržaju obveznog odnosa iz kojeg proizlaze, s tim da se troškovi stečajnog postupka namiruju prije ostalih obveza stečajne mase.

 

Ako stečajni upravitelj ne ispuni dobrovoljno preuzetu obvezu, vjerovnik stečajne mase može svoju tražbinu ostvarivati podnošenjem tužbe protiv stečajnog dužnika.

 

Pogrešno je stoga svaku tužbu podnesenu protiv stečajnog dužnika odbaciti kao nedopuštenu. Prethodno je potrebno utvrditi radi ostvarenja koje je tražbine parnica pokrenuta. O utvrđenju ima li tužitelj svojstvo stečajnog vjerovnika ili ne, ovisi je li tužba dopuštena ili nije."

VTS RH Pž-6172/01 od 16. travnja 2002. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr