Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 87

Ostale obveze stečajne mase vjerovnici stečajne mase ne ostvaruju prijavom tražbine stečajnom upravitelju, već ostvaruju kao da stečaj nije niti otvoren.

 

Ovo se odnosi napose na tražbine odvjetnika za odvjetničke usluge pružene stečajnom dužniku tijekom posljednjih šest mjeseci prije dana otvaranja stečajnog postupka.

 

"Prema članku 178. stavak 1. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99 i 129/00, u daljnjem tekstu: SZ), ako je stečajni upravitelj ili koji od stečajnih vjerovnika osporio tražbinu, stečajno vijeće će vjerovnika uputiti na parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine.

 

Vjerovnik u žalbi ne poriče činjenicu da je na ispitnom ročištu njegova prijavljena tražbina osporena, pa je stoga prvostupanjski sud ispravno postupio kada je u rješenju utvrdio da je tražbina osporena i kada je vjerovnika za taj iznos uputio na parnicu.

 

Vjerovnik time nije izgubio pravnu zaštitu, jer ono što tvrdi u tužbi može dokazivati u parnici na koju je upućen.

 

Tvrdnja žalitelja da iznos od 1.540.850,20 kn ostvaruje kao vjerovnik stečajne mase u smislu članka 87. stavak 1. točka 2. SZ-a nema značaja. Ove tražbine vjerovnici stečajne mase ne ostvaruju prijavom koju podnose stečajnom upravitelju. Oni te tražbine ostvaruju kao da stečaj i nije otvoren. Prema tome ukoliko stečajni dužnik, odnosno stečajni upravitelj u ime stečajnog dužnika, neće dobrovoljno ispuniti tražbinu, vjerovnik može ustati tužbom i zahtijevati da sud donese presudu kojom će obvezati stečajnog dužnika da mu taj iznos plati."

VTS RH Pž-2709/01 od 31. svibnja 2001. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr