Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 85. Zakon o radu (Narodne novine broj 38/95, 54/95, 65/95 i 17/01) Članak 118.

Radnik koji je stranka iz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme, a kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnoga rada zbog poslovno ili osobno uvjetovanih razloga ima pravo na otpremninu.

 

U slučaju sporazumnog raskida ugovora o radu radnik nema pravo na otpremninu.

 

"Međutim pitanje otpremnine regulirano je odredom članka 118. Zakona o radu (Narodne novine br. 38/95, 54/95, 65/95 i 17/01)., koji propisuje uvjete za ostvarivanje prava na otpremninu, a to su, da se radi o ugovoru na radu na neodređeno vrijeme koji traje neprekidno najmanje 2 godine, a kojeg otkazuje poslodavac zbog poslovno ili osobno uvjetovanih razloga. Poslodavac nije otkazao ugovor o radu tužitelju, već su stranke sporazumom raskinule ugovor, te suglasno utvrdile da ugovor o radu na neodređeno vrijeme prestaje sa 31. srpnja 2001. godine. Nakon toga, stranke su sklopile ugovor o radu, ali na određeno vrijeme. Sporazumom o raskidu ugovora na neodređeno vrijeme, poslodavac nije preuzeo bilo kakvu obvezu u odnosu na tužitelja, a osim toga prema Zakonu o radu u slučaju prestanka ugovora o radu sporazumom zakon ne propisuje obvezu poslodavca na plaćanje otpremnine."

VTS RH Pž-1488/03 od 13. travnja 2004. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr