Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 79

Izlučni vjerovnik je osoba koja na temelju svoga stvarnog ili osobnoga prava može dokazati da neki predmet ne spada u stečajnu masu.

 

Izlučni vjerovnik nije stečajni vjerovnik, te stečajno vijeće nije ovlašteno odlučivati o priznavanju ili nepriznavanju izlučnog prava. O izlučnom pravu odlučuje sud isključivo u parničnom postupku.

 

"Na ispitnom ročištu se prijavljene tražbine ispituju prema svojim iznosima i redu (čl. 175. st. 1. Stečajnog zakona Narodne novine br. 44/96 i 19/99 - dalje: SZ). Stečajno vijeće rješenjem odlučuje o tome u kojem su iznosu i u kojem isplatnom redu utvrđene odnosno osporene pojedine tražbine (čl. 177. st. 3. SZ). Nadalje, i nenovčane tražbine prijavljuju se u novčanoj vrijednosti (arg. iz čl. 77. SZ).

 

U prijavi od 22. 07. 1999. godine, vjerovnik (žalitelj) nije označio iznos tražbine u kunama. On ističe nenovčanu tražbinu, ali ne kao stečajni vjerovnik, već je izričito naveo da je on izlučni vjerovnik, a to ponavlja i u žalbi.

 

Stoga nije bilo nikakvih razloga da ga sud tretira kao stečajnog vjerovnika i da ga uvrštava u rješenje o priznatim odnosno osporenim tražbinama.

 

Izlučni vjerovnici ostvaruju svoje pravo na izdvajanje predmeta iz stečajne mase prema pravilima koja važe za ostvarenje tih prava izvan stečajnog postupka (čl. 179. st. 1. SZ). Stečajno vijeće nije ovlašteno ni nadležno odlučivati o tome postoji li ili ne postoji izlučno pravo. O tome odlučuje isključivo sud u parničnom postupku. Uostalom, u izreci pobijanog rješenja nije ni naveden iznos tražbine za koji se vjerovnik upućuje na parnicu, a što i nije bilo moguće, jer se žalitelj ne pojavljuje kao stečajni vjerovnik, već kao izlučni vjerovnik. "

VTS RH Pž-2861/00 od 4. srpnja 2000. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr