Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03) Članak 76. st. 2.

Solidarni sudužnik stečajnog dužnika ima pravo podnijeti zahtjev stečajnom upravitelju da mu se osigura iznos, što će ga platiti za stečajnog dužnika, razmjerno iznosu koji bi mu pripao kao stečajnom vjerovniku.

 

"Iz prijave tužitelja od 6. lipnja 2000. godine je vidljivo da je tužitelj jasno naveo da navedeni iznos potražuje kao sudužnik po kreditima na temelju odredbe članka 76. Stečajnog zakona ("Narodne novine", broj 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03). Pošto je odredbom članka 76. Stečajnog zakona izričito reguliran način osiguranja prava solidarnih dužnika i jamaca, to su neosnovani navodi žalbe tuženika kojima tvrdi da tužitelj nije prijavio zahtjev da mu se osigura iznos što će ga eventualno platiti za dužnika, već da je prijavio potraživanje kao vjerovnik. Prvostupanjski sud je pravilno utvrdio da pravo na osiguranje tražbine tužitelju proizlazi iz odredaba članka 76. stavak 2. SZ-a, pa je na temelju priloženih isprava pravilno zaključio da tužitelju utvrđeno pravo pripada. Pošto tuženik ni jednom materijalno-pravnom odredbom ne osporava tužitelju pravo na osiguranje tražbine u smislu odredaba članka 76. SZ-a, to su neosnovani žalbeni navodi kojima predlaže preinačenje prvostupanjske presude, a pogotovo njezino ukidanje, jer za takav prijedlog nema pravnog osnova."

VTS RH Pž-4775/02 od 9. rujna 2003.
mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr