Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99i 129/00) Članak 71. i članak 87. stavak 1. točka 5.

Dio tražbina radnika nastalih do otvaranja stečajnog postupka spada u tražbine viših isplatnih redova i prijavljuje se stečajnom upravitelju.

 

Dio tražbine zaposlenika stečajnoga dužnika nastalih nakon otvaranja stečajnog postupka spadaju u ostale obveze stečajne mase i namiruju se kao troškovi stečajnog postupka.

 

Ukoliko radnici nisu namireni sa ovim dijelom tražbina mogu za ostvarenje svojih prava ustati kondemnatornom tužbom.

 

"Stečajni vjerovnici su osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja stečajnog postupka imaju koju imovinsko pravnu tražbinu prema njemu (članak 70. stavak 1. Stečajnog zakona - "Narodne novine", broj 44/96, 29/99 i 129/00). Radnici se u stečajnom postupku kao stečajni vjerovnici pojavljuju samo s jednim dijelom svojih tražbina, dok se djelomično pojavljuju i kao vjerovnici stečajne mase. Tražbine radnika nastale do otvaranja stečajnog postupka pretvaraju se u pravilu doduše u tražbine stečajnih vjerovnika i tretiraju kao tražbine osobnih vjerovnika stečajnog dužnika koji su u vrijeme otvaranja stečajnog postupka imali koju imovinsko pravnu tražbinu prema njemu. Samo one tražbine koje se tretiraju kao tražbine stečajnih vjerovnika prijavljuju se, stečajni upravitelj ih priznaje ili osporava, a stečajno vijeće utvrđuje da je tražbina priznata ili osporena, te ukoliko je osporena upućuje takvog vjerovnika na parnični postupak.

 

Radnici se, međutim, sa dijelom svojih tražbina u stečajnom postupku pojavljuju kao vjerovnici stečajne mase, a njihove tražbine se namiruju kao troškovi stečajnog postupka i kao druge obveze stečajne mase. Tražbine radnika iz radnog odnosa imaju prednost pri naplati i namiruju se kao troškovi stečajne mase i to po osnovi plaće za zadnja tri mjeseca prije otvaranja stečaja ili prestanka ugovora o radu, naknade plaće za godišnji odmor na koju je radnik stekao pravo u kalendarskog godini u kojoj je otvoren stečaj ili u kojoj je prestao ugovor o radu i to u prethodnoj godini, naknade plaće za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja ili prestanka ugovora o radu, otpremnine, te naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Tražbina po osnovi otpremnine ima u stečajnom postupku prednost pri naplati samo do iznos 1/3 prosječne mjesečne plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Kada su radnici vjerovnici stečajne mase oni se doduše javljaju stečajnom upravitelju radi ostvarenja svojih prava, no nikakvog učinka nema okolnost što su svoju tražbinu eventualno prijavili i što im je stečajni upravitelj priznao, odnosno stečajno vijećeutvrdilo priznatom takvu tražbinu. Priznanje tražbine stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku ne priječi takvog vjerovnika da podnese tužbu s kondemnatornim zahtjevom, jer nema zakonske zapreke niti u Zakonu o parničnom postupku, niti u Stečajnom zakonu da takvi vjerovnici vode parnicu i na taj način ostvaruju svoja osobna prava. Oni se sudu obraćaju s kondemnatornim zahtjevom kojim nalažu da se stečajnom dužniku naloži isplata dugovanog iznosa i ne mora dokazivati pravni interes za podnošenje takve tužbe. Zato je sud nezakonitim odbačajem tužbe onemogućio tužitelja da raspravlja pred sudom."

VTS RH Pž-6474/02 od 1. srpnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr