Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 70. st. 1. Članak 87.

Stečajni vjerovnik je osobni vjerovnik dužnika koji u vrijeme otvaranja stečajnog postupka ima imovinsko pravnu tražbinu prema njemu.

 

Tražbine vjerovnika stečene nakon otvaranja stečajnog postupka predstavljaju tražbinu prema stečajnoj masi (ostale obveze stečajne mase) i ne ostvaruju se podnošenjem prijave.

 

"Stečajni vjerovnici su osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja stečajnog postupka imaju koju imovinsku tražbinu prema njemu (čl. 70. st. 1. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/99).

 

Stečajni postupak je otvoren dana 23. veljače 1999. godine, pa ovaj sud ne može odgovoriti žalitelju na pitanje je li on imao neku imovinsko-pravnu tražbinu prema stečajnom dužniku na taj dan i u čemu se ona sastoji. To najbolje zna sam vjerovnik.

 

Ako je žalitelj stekao koju imovinsko-pravnu tražbinu nakon otvaranja stečajnog postupka (nakon 23. veljače 1999.) onda je on u pogledu te tražbine vjerovnik stečajne mase (arg. iz čl. 87. st. 1. toč. 1. SZ). Te tražbine (dakle one koje su nastale za vrijeme trajanja stečajnog postupka), vjerovnici ne ostvaruju podnošenjem prijave. O tome kakve su pravne posljedice nastupile u pogledu dvostrano-obveznih ugovora sklopljenih prije otvaranja stečaja, pa tako i ugovora sklopljenog među strankama dana 28. 12. 1998. godine, vjerovnik se upućuje na odredbu čl. 110. SZ kojim je to uređeno."

VTS RH Pž-4161/00 od 3. listopada 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr