Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 63.

U prethodnom stečajnom postupku ako stečajno vijeće utvrdi da je imovina stečajnog dužnika nedovoljna za namirenje troškova, donijet će rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka.

 

U tom slučaju daljnji stečajni postupak se neće provesti, a rješenje o otvaranju i o zaključenju stečajnog postupka objavit će se u "Narodnim novinama".

 

"Prvostupanjski je sud osporenim rješenjem otvorio (točka 1. izreke) i istovremeno zaključio stečajni postupak nad dužnikom, odredio brisanje dužnika iz sudskog registra, te odlučio o troškovima (točke 2., 3., 4. i 5. izreke).

 

U obrazloženju prvostupanjski sud (sažeto) navodi da je pobijano rješenje doneseno nakon prijedloga stečajnog dužnika za otvaranje stečajnog postupka te nakon utvrđenja da imovina dužnika koja bi ušla u stečajnu masu nije dovoljna ni za namirenje troškova postupka, sukladno odredbama članka 63. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 44/96, 29/99 i 129/00).

 

Protiv tog rješenja (osim u pogledu točke 1. izreke) žalbu je podnio stečajni dužnik.

 

Uvidom u prvostupanjski spis utvrđeno je da je sud prvog stupnja proveo postupak radi utvrđenja svih relevantnih i odlučnih činjenica za odlučivanje o prijedlogu dužnika. Nakon utvrđenja dužnikove nesposobnosti za plaćanje (prema dokazima dostavljenim od strane samog dužnika uz podnesen prijedlog), nakon izvješća dužnika da nije u mogućnosti dostaviti zatraženi prokazni popis imovine te nakon obavijesti od strane Općinskog suda u Petrinji da dužnik nije upisan kao vlasnik ni jedne nekretnine u k.o. Petrinja, nije prihvatljiv žalbeni razlog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Naprotiv, sud je sve bitne činjenice pravilno utvrdio, ni jednu takvu činjenicu nije propustio utvrditi te je na temelju činjeničnog supstrata pravilno utvrdio da se radi o slučaju u kojem se otvoreni stečajni postupak neće provesti (članak 63. Stečajnog zakona) i u kojem će se na odgovarajući način primijeniti odredbe Stečajnog zakon o zaključenju stečajnog postupka."

VTS RH Pž-3310/02 od 20. rujna 2002. godine
mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr