Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 53. st. 6.

Ako se utvrdi da je dužnik do završetka prethodnog postupka postao sposoban za plaćanje (solventan) prethodni postupak sud će obustaviti.

 

Troškove provedenog postupka u tom slučaju snosi dužnik.

 

Naknadna solventnost dužnika nije razlog za odbijanje prijedloga predlagatelja za otvaranje stečajnog postupka, već za obustavu .

 

"Uvidom u predmetni spis utvrđuje se da je stečajno vijeće svojim rješenjem od 27. kolovoza 2002. pokrenulo prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom, a postupajući po prijedlogu predlagatelja, ovdje žalitelja. Rješenje o pokretanju prethodnog postupka donijeto je stoga što je predlagatelj učinio vjerojatnim postojanje svoje tražbine i postojanje stečajnih razloga iz čl. 4. u vezi s odredbom iz čl. 39. st. 2. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00). Vjerovnik je svojim prijedlogom učinio vjerojatnim svoju tražbinu, te insolventnost stečajnog dužnika budući mu je žiro račun u blokadi 1047 dana, a na računu je imao evidentiranih naloga za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića u iznosu od 3,613.525,00 kn.

 

Do završetka prethodnog postupka dužnik je postao solventan, što proizlazi iz očitovanja Međimurske banke d.d. Čakovec, kao pravne osobe koja za dužnika vodi poslove platnog prometa a koja je potvrdila da je dana 20. rujna 2002. godine dužniku poslovni račun deblokiran.

 

Dakle iz navedenih činjenica nedvojbeno je da je dužnik do završetka prethodnog postupka postao sposoban za plaćanje, pa je u tom slučaju, kako to pravilno i osnovano ukazuje žalitelj valjalo obustaviti prethodni postupak. Odbijajući prijedlog za otvaranje stečajnog postupka temeljem odredbe iz čl. 53. st. 3. SZ-a, sud je pogrešno primijenio navedenu zakonsku odredbu a propustio valjano primijeniti odredbu iz čl. 53. st. 6. SZ-a."

VTS RH Pž-6676/02 od 28. siječnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr