Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 53. st. 5.

Protiv rješenja o otvaranju stečajnog postupka žalbu može podnijeti zakonski zastupnik dužnika pravne osobe u vrijeme otvaranja stečajnog postupka.

 

Opozvani član uprave dužnika u vrijeme otvaranja stečajnog postupka nije zakonski zastupnik dužnika po zakonu, pa njegova žalba nije dopuštena.

 

"Prema čl. 244. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93 i 34/99) nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog. Važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova ili izglasavanje nepovjerenja na glavnoj skupštini društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga. Opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Opozivom člana ili predsjednika ne dira se u odredbe ugovora kojega on sklopi s društvom.

 

Prema tome, "opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom". Nije stoga moguće upuštati se u ispitivanje je li odluka o opozivu podnositelja žalbe valjana ili nije. Ovo iz razloga što vrijedi zakonska presumpcija da je opoziv valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Stoga R. M. (smijenjeni direktor društva) može ustati tužbom i zahtijevati da se u parnici utvrdi nevaljanost opoziva odluke o njegovom imenovanju za člana uprave društva, a sve do tada opoziv se ima smatrati valjanim.

 

Prema čl. 53. st. 5. Stečajnog zakona (NN broj 44/96 i 29/99, u daljem tekstu SZ), protiv rješenja o otvaranju stečajnog postupka žalbu može podnijeti osoba koja je bila zastupnik po zakonu dužnika pravne osobe do dana nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka i dužnik pojedinac.

 

Rješenje o otvaranju stečajnog postupka doneseno je 16. veljače 2000. godine, pa žalbu protiv rješenja kojim je otvoren stečajni postupak može podnijeti samo osoba koja je bila zastupnik dužnika u vrijeme otvaranja stečajnog postupka. Budući da je Nadzorni odbor stečajnog dužnika opozvao odluku o imenovanju R. M. za člana uprave stečajnog dužnika 29. listopada 1999. godine, to podnositelj žalbe R. M. nije bio zastupnik dužnika po zakonu u vrijeme otvaranja stečajnog postupka pa njegova žalba nije dopuštena."

VTS RH Pž-1652/00 od 18. travnja 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr