Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 53.

Stečajno vijeće neće odrediti vještake za ispitivanje gospodarsko-financijskog stanja dužnika kao se insolventnost dužnika može utvrditi na temelju izvješća pravnih osoba koje za dužnika obavljaju poslove platnog prometa.

 

"Iz potvrde Zavoda za platni promet Podružnica Zagreb od 16. 04. 1999. godine (obrazac BON 2) na taj dan bili su evidentirani nalozi za plaćanje za čije izvršenje nije bilo pokrića na računu dužnika u iznosu od 4,766.733,00 kn. Broj dana neprekidne blokade žiro računa iznosi 656 dana, a broj dana blokade računa u proteklih 6 mjeseci prije dana sastavljanja potvrde iznosi 182 dana. Nadalje prema potvrdi od 23. 11. 1999. godine (list 74) evidentirani nalozi za plaćanje za čije izvršenje nije bilo pokrića na računu dužnika iznosili su 16,202.990,00 kn, a broj dana neprekidne blokade 877 te broj dana blokade u zadnjih 6 mjeseci 184 dana. Prema potvrdi Zavoda za platni promet (obrazac BON-2) od 16. veljače 2000. stoji da sredstva na računu iznose 42,90 kn i da je broj blokade računa u proteklih 6 mjeseci 169 dana. Konačno u spisu postoji i potvrda Zavoda za platni promet Podružnica Zagreb o stanju na računu na dan 24. 02. 2000. godine iz kojeg proizlazi da postoje evidentirani nalozi za plaćanje u iznosu od 16.188.649,00 kn i da broj dana blokade računa iznosi 970 dana neprekidno odnosno u posljednjih 6 mjeseci 184 dana.

 

Iz tih potvrda nesumnjivo proizlazi da postoji zakonska presumpcija iz čl. 4. st. 3. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) o tome da je dužnik nesposoban za plaćanje, jer je u razdoblju dužem od 30 dana obustavio svoje plaćanje. Sama tvrdnja da je stečajni dužnik isplaćivao plaće zaposlenicima, da je plaćao doprinose za zaposlenike ne može se prihvatiti kao razlog zbog kojeg bi trebalo ukinuti rješenje o otvaranju stečajnog postupka odnosno kao dokaz da ne postoji stečajni razlog. U tom pravcu stečajni dužnik tijekom prethodnog postupka nije predočio dokaze, a osim toga to nije ni odlučno jer prema čl. 4. st. 3. SZ okolnost da je dužnik podmirio ili da može podmiriti u cijelosti ili djelomično tražbinu nekih vjerovnika sama po sebi ne znači da je on sposoban za plaćanje. Iz potvrde Zavoda za platni promet Podružnica Zagreb od 24. 02. 2000. stoji da su evidentirani nalozi za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića na računu čak u iznosu od 16.188.649,00 kn, pa se zaista ne može govoriti o tome da je dužnik sposoban podmirivati svoje dospjele novčane obveze. Iz rečenih razloga ispravno je sud postupio kada nije odredio jednog ili više vještaka radi odlučivanja je li dužnik nesposoban za plaćanje ili prezadužen. Prema čl. 52. SZ vještak se neće imenovati ako se utvrdi da su ispunjeni uvjeti za otvaranje stečajnog postupka bez prethodnog ispitivanja sposobnosti dužnika za plaćanje ili njegove prezaduženosti. Vještak se neće imenovati ako se nesposobnost dužnika za plaćanje može nedvojbeno utvrditi izokolnosti što je obustavio plaćanje. Okolnost da je dužnik obustavio plaćanje može se osobito utvrditi na temelju izvješća pravnih osoba koje za dužnika obavljaju poslove platnog prometa. Iz spomenutih izvješća Zavoda za platni promet Podružnica Zagreb nedvojbeno se može utvrditi da je stečajni dužnik obustavio plaćanje za razdoblje duže od 30 dana. Nije bilo nikakve potrebe određivati vještačenje."

VTS RH Pž-1535/00 od 18. travnja 2000.
mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr