Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 53. st 6.

Ako stečajno vijeće prilikom odlučivanja o otvaranju stečajnog postup­ka utvrdi da je dužnik do završetka prethodnog postupka postao sposoban za plaćanje, postupak će se obustaviti

 

"Pravilno je prvostupanjski sud donio pobijano rješenje obustavivši postu­pak nad dužnikom u skladu sa odredbom čl. 53. st. 6. Stečajnog zakona, jer je utvrđeno da je dužnik do završetka prethodnog postupka postao sposoban za plaćanje, a prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom podnijeli su predlagatelji upravo iz toga razloga.

 

Navodi žalbe predlagatelja nisu osnovani, budući da se u žalbi ne tvrdi suprotno od onoga što je utvrđeno u pobijanom rješenju. Nesporno je, što uostalom žalba i ne poriče, da stanje na žiro-računu dužnika iznosi nula, i da je blokada žiro-računa "skinuta" do 29. listopada 1999. godine. Navodi predlagatelja da je ta deblokada žiro-računa dužnika privremenog karaktera i da se stanje na žiro-računu može promijeniti svakim danom, ne može imati utjecaja na pravilnost pobijanog rješenja, jer prvostupanjski sud dono­si rješenje na temelju činjeničnog stanja utvrđenog u prethodnom postupku, a koji je zaključen dana 27. listopada 1999. godine. U trenutku za­ključenja prethodnog postupka utvrđeno je da je dužnik postao sposoban za plaćanje, pa je slijedom toga i pobijano rješenje pravilno donijeto u skla­du sa navedenom zakonskom odredbom čl. 53. st. 6. Stečajnog zakona."

VTS RH, Pž-5089/99 od 28. prosinca 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr