Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 53. st. 3.

Ako se utvrdi postojanje stečajnog razloga u prethodnom postupku (nesposobnost za plaćanje ili prezaduženost) stečajno vijeće mora do­nijeti rješenje o otvaranju stečajnog postupka.

 

Nije prepušteno diskrecionoj ocjeni stečajnog suda da li će donijeti rje­šenje o otvaranju stečajnog postupka ili o odbijanju prijedloga za otva­ranje toga postupka.

 

"Prema članku 4. stavak 1. Stečajnog zakona stečaj se može otvoriti samo ako se utvrdi postojanje kojeg od zakonom predviđenih stečajnih razloga, a to su nesposobnost za plaćanje i prezaduženost (stavak 2.). Tuženik je nesposoban za plaćanje ako ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze, a smatra se da je dužnik nesposoban za plaćanje ako je u razdoblju od 30 dana neprekidno obustavio svoja plaćanja. Okolnost da je dužnik podmirio ili da može podmiriti u cijelosti ili djelomično tražbinu nekih vjerovnika sama po sebi ne znači da je on sposoban za plaćanje (članak 4. stavak 3. SZ-a).

 

Sam žalitelj u svojoj žalbi priznaje da postoji stečajni razlog iz članka 4. SZ-a, čak što više ističe kako je nesporno da je žiro račun stečajnog dužnika blokiran već više od 4 godine. Zalitelj međutim ističe da je u tom razdoblju uspio namiriti gotovo sve svoje vjerovnike. To utvrđenje međutim nije toč­no, jer je iz onoga što je utvrđeno u prethodnom postupku, posebno iz nalaza vještaka, vidljivo da stečajni dužnik svojim vjerovnicima duguje ukupno 13.488.303,00 kn, te da su dugovi veći za 8.441.299,00 kn u odnosu na njegovu cjelokupnu imovinu. Pogrešno žalitelj smatra da je pre­pušteno sudu na volju hoće li ili neće otvoriti stečajni postupak. Ako se utvrdi postojanje stečajnog razloga u prethodnom postupku, stečajno vi­jeće mora otvoriti stečajni postupak. Uz obustavu plaćanja za razdoblje od 30 dana veže se naime neoboriva zakonska presumpcija da je dužnik in­solventan. Tada nije odlučno zbog čega je on obustavio plaćanja; da li zbog toga što nije imao sredstava ili zbog toga što nije htio plaćati.

 

Kraj činjenice da su dugovanja stečajnog dužnika 13.488.303,00 kn i da mu je žiro račun blokiran već više od 4 godine, kako sam navodi u žalbi, zaista su neprihvatljive tvrdnje žalitelja da je stečajnom dužniku trebalo ostaviti još vremena u kojem bi on podmirio stečajne vjerovnike."

VTS RH Pž-5211/99 od 11. siječnja 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr