Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 44. i 45.

Stečajno vijeće je ovlašteno bilo rješenjem o pokretanju prethodnog stečajnog postupka ili naknadnim rješenjem odrediti mjere koje smatra potrebnim da bi se spriječilo nastupanje promjena imovinskog položaja dužnika na štetu vjerovnika.

 

Stečajno vijeće osobito može postaviti privremenog stečajnog upravitelja, čija je dužnost zaštita imovine dužnika, nastavljanje s vođenjem dužnikova poduzeća sve do odluke o otvaranju stečajnog postupka.

 

"Sud je pravilno primijenio odredbe Stečajnog zakona kada je postavio privremenog stečajnog upravitelja radi ispitivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.

 

Stečajno vijeće ovlašteno je rješenjem o pokretanju prethodnog postupka ili naknadnim rješenjem, na zahtjev predlagatelja ili po službenoj dužnosti, odrediti sve mjere koje smatra potrebnim kako bi se spriječilo da do donošenja odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka ne nastupe takve promjene imovinskog položaja dužnika koje bi za vjerovnike mogle biti nepovoljne. Osobito u tu svrhu može postaviti privremenog stečajnog upravitelja, na kojega se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) o stečajnom upravitelju (arg. iz čl. 44. st. 1. i 2. SZ).

 

Kada će sud naći da ima uvjeta za postavljanje privremenog stečajnog upravitelja ovisi o okolnostima pojedinog slučaja. U ovom postupku sud je pravilno ocijenio da ima mjesta za takvu odluku. Žalbenim navodima nije dovedena u pitanje ispravnost procjene suda o potrebi postavljanja privremenog upravitelja. Žalitelj, naime i ne spori da predlagatelj, Zagrebačka banka d.d. Zagreb ne želi povući prijedlog za otvaranje stečaja, pa nema mjesta primjeni odredbe čl. 40. SZ o obustavi postupka. I nakon održanog ročišta za ispitivanje postojanja kojeg od stečajnih razloga iz čl. 4. st. 2. Stečajnog zakona ostalo je sporno da li ti razlozi postoje, a sam žalitelj potvrđuje blokadu računa za znatan iznos i to po osnovi tražbine predlagatelja.

 

Zato i ovaj sud cijeni da ima mjesta postavljanju privremenog stečajnog upravitelja, kao i da je u donošenju rješenja pravilno primijenjena odredba čl. 44. st. 2. SZ-a, pa je valjalo potvrditi pobijano rješenje."

VTS RH, Pž-4372/02 od 3. rujna 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr