Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 44.

Stečajno vijeće će, rješenjem o pokretanju stečajnog postupka ili naknadnim rješenjem, na zahtjev predlagatelja ili po službenoj dužnosti, odrediti sve mjere koje smatra potrebnim da bi se spriječilo da do donošenja odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka ne nastupe takve promjene imovinskog položaja dužnika koje bi mogle biti nepovoljne za vjerovnike.

 

Na ove privremene mjere ne primjenjuju se pravila o postupku osiguranja prema ovršnom zakonu, jer to zakon nije propisao.

 

"Prema odredbi čl. 44. st. 1. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) stečajno vijeće će rješenjem o pokretanju prethodnog postupka ili naknadnim rješenjem, na zahtjev predlagatelja ili po službenoj dužnosti odrediti sve mjere koje smatra potrebnim kako bi se spriječilo da do donošenja odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka ne nastupe takve promjene imovinskog položaja dužnika koje bi za vjerovnike mogle biti nepovoljne. U stavku 2. istog članka pojedinačno su nabrojene mjere koje stečajno vijeće osobito može odrediti, time da se ne radi o ograničenom broju mjera. Može se dapače, odrediti svaka mjera koja može postići svrhu osiguranja. Prvostupanjski sud postupio je sukladno odredbi citiranog članka, te odredio upravo one mjere koje su posebno naglašene kao mogućnost, a to je imenovanje privremenog stečajnog upravitelja, te zabrana raspolaganja imovinom dužnika, odnosno odredba da se dužniku omogući raspolaganje svojom imovinom samo uz prethodnu suglasnost stečajnog suca ili privremenog stečajnog upravitelja.

 

Žalitelj pogrešno smatra da se odredbe Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96 i 29/99) podredno imaju primijeniti pri donošenju mjera iz čl. 44. st. 1. i 2. Stečajnog zakona. Mjere koje su propisane u tim odredbama stečajno vijeće donosi rješenjem o pokretanju stečajnog postupka ili naknadnim rješenjem na zahtjev predlagatelja ili po službenoj dužnosti, neovisno o tome da li je stečajni postupak pokrenut nad stečajnim dužnikom - pravnom osobom ili nad imovinom dužnika pojedinca."

VTS RH, Pž-5876/01 od 11. prosinca 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr