Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 44 stavak 1

Stečajno vijeće će rješenjem o pokretanju prethodnog stečajnog postupka na zahtjev predlagatelja ili po službenoj dužnosti, odrediti mjere koje smatra potrebnim kako bi se spriječilo da do donošenja odluke o prijedlogu za otvaranje stečaja ne nastupe takve promjene imovinskog položaja dužnika koje bi za vjerovnike mogle biti nepovoljne.

 

Mjere osiguranja stečajno vijeće u pravilu određuje prije održavanja ročišta i bez izjašnjenja dužnika.

 

"Prema čl. 44. st. 1. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) stečajno vijeće će rješenjem o pokretanju prethodnog postupka ili naknadnim rješenjem, na zahtjev predlagatelja ili po službenoj dužnosti, odrediti sve mjere koje smatra potrebnim kako bi se spriječilo da do donošenja odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka ne nastupe takve promjene imovinskog položaja dužnika koje bi za vjerovnike mogle biti nepovoljne.

 

Za određivanje takvih mjera nije dakle potrebno prethodno zatražiti izjašnjenje od dužnika, niti je za to predviđeno održavanje ročišta. Mjere osiguranja sud može donijeti već u rješenju o pokretanju prethodnog postupka, dakle bez održavanja ročišta. Čak štoviše, stečajno vijeće može, ako za to postoje opravdani razlozi, mjere osiguranja odrediti i prije donošenja rješenja o pokretanju prethodnog postupka (čl. 44. st. 3. SZ-a).

 

Na temelju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, stečajno vijeće donosi rješenje pokretanju postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka (prethodni postupak) ili taj prijedlog odbacuje rješenjem (čl. 42. st. 1. SZ-a). Nakon što donese rješenje o pokretanju prethodnog postupka stečajno vijeće će odmah zakazati ročište na koje će pozvati zastupnike dužnika po zakonu, odnosno dužnika pojedinca, predlagatelja, banku kod koje dužnik ima račun i privremenog stečajnog upravitelja, a po potrebi i druge osobe radi izjašnjenja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka (čl. 49. SZ-a).

 

Ročište koje je bilo zakazano za dan 9. studenog 2000. godine, zakazano je sukladno toj zakonskoj odredbi radi izjašnjenja pozvanih osoba o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka. Na takvom ročištu ne raspravlja se i ne odlučuje se o tome hoće li se i dužniku odrediti mjere osiguranja. Naprotiv, iz odredbe čl. 44. SZ-a proizlazi da se mjere osiguranja u pravilu određuju prije održavanja takvog ročišta i bez izjašnjenja dužnika."

VTS RH, Pž-772/01 od 27. veljače 2001.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr