Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03) Članak 42.

Prethodni stečajni postupak provodi se radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.

 

Ako se na ročištu da izjava o preuzimanju duga stečajnog dužnika stečajni sudac može rješenjem kojim se odobrava preuzimanje duga obustaviti stečajni postupak.

 

Ako se tijekom prethodnoga postupka utvrdi da imovina dužnika koja bi ušla u stečajnu masu nije dovoljna ni za namirenje troškova tog postupka stečajni sudac će donijeti odluku o otvaranju i zaključenju stečajnoga postupka.

 

"Prethodni postupak se provodi radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka (čl. 42. st. 1. Stečajnog zakona - Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03), što je znatno širi pojam od utvrđivanja postojanja stečajnih razloga, kako ga pogrešno tumači žalitelj. Tako se u okviru prethodnog postupka obvezatno održava ročište radi izjašnjenja o prijedlogu za otvaranje stečajnoga postupka (čl. 49. SZ) na koje se pozivaju zastupnici dužnika po zakonu, odnosno dužnika pojedinca, predlagatelja, pravnih osoba koje za dužnika obavljaju poslove platnoga prometa i privremeni stečajni upravitelj, a po potrebi i druge osobe radi izjašnjenja o prijedlogu za otvaranje stečajnoga postupka. Ako se na tom ročištu da izjava o preuzimanju duga stečajnoga dužnika, stečajno vijeće može rješenjem kojim se odobrava preuzimanje duga obustaviti stečajni postupak (čl. 50. SZ-a). Prema odredbi iz čl. 63. st. 1. SZ-a, nadalje, ako se tijekom prethodnoga postupka utvrdi da imovina dužnika koja bi ušla u stečajnu masu nije dovoljna ni za namirenje troškova toga postupka ili je neznatne vrijednosti, stečajno vijeće će donijeti odluku o otvaranju i zaključenju stečajnoga postupka. U tom se slučaju stečajni postupak neće provesti, i na odgovarajući će se način primijeniti odredbe članka 196. do 202. ovoga Zakona."

VTS RH Pž-1945/03 od 8. travnja 2003. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr