Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 41. st. 1. i 2.

Predlagatelj je dužan predujmiti iznos koji odredi stečajno vijeće za pokriće troškova prethodnoga postupka.

 

Ako predlagatelj ne položi predujam u roku koji mu je određen, predsjednik vijeća će odbaciti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

 

"Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog predlagatelja S.S. vlasnika restauratorske radionice iz Dugog Sela za pokretanje stečajnog postupka nad F. d.o.o. Zagreb.

 

Iz obrazloćenja prvostupanjskog rješenja proizlazi da je sud zauzeo takovo stajalište jer je utvrdio da je dana 27. veljače 1998. godine predlagatelj pozvan da dostavi u spis dokaz o uplati pristojbe na prijedlog, te da uplati predujam za pokriće troškova pokretanja stečajnog ostupka, međutim, isti to nije učinio, pa je temeljem odredbe čl. 41. st. 2. Stečajnog zakona podneseni prijedlog odbačen kao u izreci pobijanog rješenja.

 

Protiv prvostupanjskog rješenja žali se predlagatelj, zbog bitne povrede odredaba postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te zbog pogrešne primjene materijalnog prava čl. 353. st. 1. toč. 1. do 3. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91 i 91/92, dalje: ZPP) a u svezi čl. 6. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96 i 29/99 i 129/00 - dalje: SZ).

 

Žalba nije osnovana.

 

Naime, u konkretnom slučaju radi se o kogentnoj pravnoj normi iz čl. 41. SZ. Prema st. 1. toga propisa predlagatelj je dužan predujmiti iznos što ga odredi stečajno vijeće, za pokriće troškova prethodnog postupka. Iz st. 2. istog zakonskog propisa ako predlagatelj ne položi predujam u roku koji mu je određen, stečajno vijeće će prijedlog rješenjem odbaciti. Prema tome, kako predlagatelj nije položio predujam u roku koji mu je odredilo stečajno vijeće, to je pravilno prvostupanjski sud donio rješenje kojim je prijedlog odbacio."

VTS RH Pž-2666/99 od 21. prosinca 1999. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr