Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 40.

Predlagatelj, kako vjerovnik tako i stečajni dužnik može povući prijedlog sve do isticanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka na oglasnu ploču suda, odnosno do donošenja rješenja o odbacivanju ili odbijanju prijedloga.

 

Ako predlagatelj povuče prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, predsjednik stečajnog vijeća će obustaviti postupak.

 

"To što je u međuvremenu od dana podnošenja prijedloga za pokretanje stečajnog postupka, pa do dana donošenja rješenja od 19. rujna 2000. godine došlo do promjene zastupnika po zakonu stečajnog dužnika, tj. što je došlo do promjene člana uprave, ne mijenja ništa na stvari. Raniji član uprave (direktor) stečajnog dužnika A. C. nije podnio prijedlog u svoje ime, već kao član uprave u ime stečajnog dužnika. Time što je nakon toga došlo do promjene člana uprave, radnje koje je poduzeo za vrijeme dok je bio član uprave nisu izgubile pravne učinke.

 

Osim toga, stečajni dužnik (novi član uprave M. G. u ime stečajnog dužnika) mogao je, umjesto da podnosi žalbu, jednostavno povući prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Prema članku 40. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) prijedlog se može povući sve do isticanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka na oglasnoj ploči suda, odnosno do donošenja rješenja o odbacivanju ili odbijanju prijedloga. Ako predlagatelj povuče prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, stečajno vijeće će obustaviti postupak.

 

Prema tome u tijeku je prethodni postupak, pa stečajni dužnik može u svako doba još uvijek povući prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, ako to učini, stečajno vijeće će donijeti rješenje s kojim se postupak obustavlja. Iz toga jasno proizlazi da je žalba nedopuštena u smislu članka 358. stavak 3. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99) u svezi s člankom 6. SZ-a, jer stečajni dužnik koji je podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nema pravnog interesa za podnošenje žalbe s obzirom da je njegov prijedlog prihvaćen, a ukoliko želi obustavu postupka može jednostavno povući prijedlog. "

VTS RH Pž-5220/00 od 22. studenog 2000. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr