Stečajni zakona ( Narodne novine br. 44/96) Članak 39

Stečajni postupak ovlašten je pokrenuti vjerovnik ili dužnik. Vjerovnik je ovlašten podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka ako učini vjerovatnim postojanje svoje tražbine te kojega od stečajnih razloga ( nesposobnost za plaćanje ili prezaduženost).

 

"Prvostupanjski sud je proveo postupak u skladu sa Stečajnim zakonom / Narodne novine br. 44/96 u daljnjem tekstu: SZ). Prema propisu čl. 4 st. 1, 2 i 3 SZ stečaj se može otvoriti, ako se utvrdi postojanje kojega od zakonom propisanih razloga, a to su:1) nesposobnost za plaćanje i 2) prezaduženost. Dužnik je nesposoban za plaćanje, ako ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele obveze, a smatra se da je nesposoban za plaćanje, ako je u razdoblju od 30 dana neprekidno obustavio plaćanje. Dalje, prema propisu čl. 39 st 1 SZ stečajni postupak se pokreće prijedlogom vjerovnika i dužnika, a vjerovnik je ovlašten podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, ako učini vjerojatnim postojanje svoje tražbine i kojega od stečajnih razloga.

 

Prije započinjanja stečajnog postupak prijedlog je podnijelo Gradsko poglavarstvo Grada O., a naknadno se prijedlogu pridružila i R. banka. Iz izvješća od 03.ožujka 1997. godine Zavoda za platni promet vidljivo je da je stečajni dužnik u blokadi za kn 2,658.373,62 pa je prijedlog podnesen u skladu sa gore citiranim propisima. Nakon toga, stečajno vijeće pokrenulo je prethodni postupak u skladu sa članom 42 SZ, odredilo je u smislu čl. 45 SZ privremenog stečajnog upravitelja.

 

Dakle, prvostupanjski sud je zakonito proveo sve radnje utvrdivši da postoje uvjeti za otvaranje stečajnog postupka, te je tijekom prethodnog postupka pravilno utvrdio činjenično stanje, a na to je pravilno primijenio propise stečajnog zakona.

VTS RH, Pž-1250/97 od 1. srpnja 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr