Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 39. st. 1.

Priedlog za pokretanje stečajnog postupka ovlašten je podnijeti vjerovnik i-ili dužnik.

Ukoliko prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnose zaposleni­ci, svaki od zaposlenika treba označiti svoju tražbinu koju ističe prema stečajnom dužniku.

 

"Prema članku 39. stavak 1. Stečajni zakon (SZ) stečajni postupak se po­kreće prijedlogom vjerovnika ili dužnika. Vjerovnik je ovlašten podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, ako učini vjerojatnim postojanje svoje tražbine i kojega od stečajnih razloga (članak 39. stavak 2. SZ-a).

 

U ovom slučaju prijedlog su podnijeli zaposlenici društva J. d.d. Zaposleni­ci nisu međutim ni pravna ni fizička osoba, pa ne mogu biti stranka u postupku. Moglo bi se prihvatiti da su prijedlog podnijeli 35 vjerovnika koji su potpisali punomoć bez obzira što u prijedlogu ni jedan od njih nije naveden kao predlagatelj. Međutim ni jedan od zaposlenika nije označio tražbinu koju ističe prema stečajnom dužniku. Zaposlenici naime nisu so­lidarni vjerovnici kojima stečajni dužnik duguje iznos od 1,922.627,20 kn koliko se navodi u prijedlogu. Svaki od njih ima pravo od stečajnog dužni­ka potraživati određenu svotu novca po osnovi plaće. Očito je međutim da primjerice S. H. (prva označena u punomoći) ne potražuje od dužnika iznos od 1,922.627,20 kn, a nije navela koliko iznosi njezina tražbina. Nije stoga bilo moguće ocijeniti je Ii bilo koji od predlagatelja učinio vjerojatnim postojanje svoje tražbine, jer u prijedlogu nije ni za jednog od predlaga­telja navedena tražbina.

 

Valjalo je stoga uvažiti žalbu kao osnovanu i temeljem članka 380. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) u svezi sa član­kom 6. SZ-a pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

 

U nastavku postupka prvostupanjski sud će pozvati predlagatelja da ispravi i dopuni prijedlog tako što će svaki od predlagatelja označiti tražbinu koju ističe prema stečajnom dužniku, a nakon toga će ponovno odlučiti o prije­dlogu za otvaranje stečajnog postupka."

VTS RH Pž-2977/99 od 13. srpnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr