Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 38. st. 1.

Sud ima ovlaštenje ukinuti odluku skupštine vjerovnika ako je ona u suprotnosti sa zajedničkim interesom stečajnih vjerovnika.

 

Pri tome sud može ukinuti odluku skupštine vjerovnika kada je ona općenito štetna za namirenje svih vjerovnika koji se namiruju iz stečajne mase i to:

a) s interesima stečajnih vjerovnika, b) s interesima razlučnih vjerovnika, c) s interesima vjerovnika stečajne mase.

 

"Žalbeni sud u cijelosti prihvaća navode obrazloženja prvostupanjskog suda. Sud ima ovlaštenje ukinuti odluku skupštine vjerovnika ako je ona u suprotnosti sa zajedničkim interesom stečajnih vjerovnika (čl. 38f. st. 1. SZ). Pri tome sud može ukinuti odluku skupštine kad je ona općenito štetna za namirenje svih onih vjerovnika koji se namiruju iz stečajne mase, znači ne samo u suprotnosti s interesima stečajnih vjerovnika već i s interesima razlučnih vjerovnika i vjerovnika stečajne mase. Također pri tome valja voditi računa i o interesima onih vjerovnika koji nisu bili na ročištu, kao i vjerovnika kojima nije priznato pravo glasa. Zabrana prodaje ispod cijene unatoč saznanju da se na prethodni natječaj nije javio niti jedan ponuđač niti je itko uplatio jamčevinu, znači zapravo opstrukciju stečajnog postupka i dovođenje drugih vjerovnika (koji nisu bivši zaposlenici stečajnog dužnika) u krajnje neizvjestan i nepovoljan položaj. Stoga je prvostupanjski sud pravilno učinio kada je ukinuo takvu odluku.

 

S druge strane točni su navodi žalbe da se stečajni upravitelj mora držati odluka skupštine vjerovnika ako su vjerovnici odredili način prodaje (čl.158. SZ) Prema mišljenju ovog suda, odluka da se pogon u Solinu ne može prodati ispod određene cijene nije odluka o načinu prodaje. Odluka o načinu prodaje je odluka hoće li se stvar prodati po pravilima koje vrijede za sudsku ovrhu ili javnim nadmetanjem, ili neposrednom pogodbom, a u konkretnom slučaju vjerovnici zapravo određuju cijenu, a ne način prodaje. Stoga je odlučeno kao u izreci."

VTS RH Pž-542/01 od 17. srpnja 2001. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr