Stečajni zakon

Stečajno vijeće može člana odbora vjerovnika razriješiti po službenoj dužnosti ili na zahtjev vjerovnika.

 

Prije donošenja odluke potrebno je saslušati člana odbora vjerovnika.

 

Članstvo u odboru vjerovnika ovisi o odluci stečajnog vijeća prije održavanja izvještajnog ročišta.

 

"Prema čl. 35. st. 1. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) stečajno vijeće može člana odbora vjerovnika razriješiti po službenoj dužnosti ili na zahtjev vjerovnika. Član odbora vjerovnika razriješit će se i kada to sam zatraži. Prije donošenja odluke potrebno je saslušati člana odbora vjerovnika.

 

U konkretnom slučaju prvostupanjski sud je saslušao člana odbora vjerovnika prije donošenja odluke o razrješenju.

 

Pobijanim rješenjem razriješeno je ukupno 7 članova odbora vjerovnika i u obrazloženju su navedeni razlozi zbog čega je to učinjeno, a između ostalog i to što je održavanje sjednica odbora vjerovnika otežano zbog velikog broja članova, a za neke članove su nastupile i okolnosti uslijed kojih članstvo određenih vjerovnika ne udovoljava pretpostavkama iz čl. 32. st. 2. SZ o zastupljenosti vjerovnika u odboru vjerovnika.

 

Prema čl. 32. st. 1. SZ, radi zaštite interesa vjerovnika, u stečajnom postupku, prije prvoga ročišta vjerovnika stečajno vijeće može osnovati odbor vjerovnika i imenovati njegove članove. Prema tome, stečajno vijeće može ali i ne mora imenovati članove odbora vjerovnika. Sukladno tome je i odredba iz čl. 35. st. 1. SZ, prema kojoj stečajno vijeće može člana odbora razriješiti i po službenoj dužnosti. Nije rečeno da za to mora biti neki važan razlog. U Stečajnom zakon (NN 44/96) u čl. 35. SZ bilo je propisano da stečajno vijeće može člana odbora vjerovnika razriješiti iz važnih razloga i to po službenoj dužnosti ili na zahtjev vjerovnika. Izmjenom i dopunom Stečajnog zakona (NN broj 29/99) ta je odredba izmijenjena pa su izostavljene riječi "iz važnih razloga". Članstvo u odboru vjerovnika nije neko posebno subjektivno pravo stečajnog vjerovnika. Hoće li ili neće biti netko od vjerovnika član odbora vjerovnika ovisi o odluci stečajnog vijeća prije održavanja izvještajnog ročišta, a inače je imenovanje članova odbora vjerovnika u nadležnosti skupštine vjerovnika, pa na izvještajnom ročištu vjerovnici mogu osnovati odbor vjerovnika ako on nije osnovan, odnosno izmijeniti njegov sastav ili ga ukinuti.

VTS RH, Pž-2779/01 od 12. lipnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr