Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 197/03) Članak 27.

Utvrđenje da nema razloga za razrješenje stečajnog upravitelja stečajni sudac treba temeljiti na utvrđenju i prosudbi da stečajni upravitelj svoju dužnost obavlja uspješno, odnosno da ne postoje drugi važni razlozi za njegovo razrješenje.

 

"Stečajnim zakonom ("Narodne novine", broj 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03), člankom 27., propisani su razlozi i postupak za razrješenje stečajnog upravitelja. Kroz sadržaj i smisao odredbi sadržanih u navedenom zakonskom članku valja prosuđivati predmetno osporenu rješidbu kojom je prijedlog za razrješenje stečajne upraviteljice odbijen.

 

Naime, ako je zakonodavac navedenom odredbom propisao da je razrješenje stečajnog upravitelja moguće stoga što isti svoju dužnost ne obavlja uspješno ili stoga što postoje drugi važni razlozi za njegovo razrješenje tada, argumentum a contrario, utvrđenje da nema razloga za razrješenje stečajnog upravitelja (a što dovodi do odbijanja prijedloga za razrješenje) mora se temeljiti na utvrđenju i prosudbi da stečajni upravitelj svoju dužnost obavlja uspješno, odnosno, da ne postoje drugi važni razlozi za njegovo razrješenje.

 

Slijedom takvog puta prosudbe osporenog rješenja, utvrđenje žalbenog suda je dvojako:

- u pobijanom rješenju nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama koje su sadržane u bitnim pitanjima - pitanje prodaje dijela imovine stranoj pravnoj osobi; pitanje prodaje po cijeni za koju da nije postojalo odobrenje Odbora vjerovnika; pitanje je li predmet prodaje poljoprivredno zemljište koje ne može biti predmetom tog pravnog posla;pitanje zakonitosti prenošenja na kupca prava slobodne zone; pitanje realnosti procjene društva - budući da bi razlozi o odlučnim činjenicama imali biti sadržani upravo u odgovorima na ta pitanja, dok navodi obrazloženja pobijanog rješenja da su vjerovnici bili na svim izvještajnim ročištima i dali svoj glas za sve prijedloge stečajne upraviteljice, a bez ikakvih konkretnih i argumentiranih razloga za te navode, nisu razlozi o odlučnim činjenicama."

VTS RH Pž-338/03 od 02. prosinca 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr