Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 27.

Prema izmjenama Stečajnog zakona (Narodne novine br. 129/00) ukinuto je pravo stečajnim vjerovnicima i Odboru vjerovnika pravo na žalbu protiv rješenja kojim se odbija njihov prijedlog za razrješenje stečajnog upravitelja.

 

Pravo na žalbu protiv rješenja o odbijanju prijedloga za razrješenje stečajnog upravitelja ima samo stečajni upravitelj.

 

"U prvotnom tekstu čl. 27. st. 2. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) pravo na žalbu protiv rješenja o razrješenju stečajnog upravitelja dano je stečajnom upravitelju. Protiv rješenja kojim se odbija prijedlog za razrješenje stečajnog upravitelja bio je ovlašten izjaviti žalbu svaki od vjerovnika te ODBOR VJEROVNIKA.

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN br. 29/99) članak 27. dopunjen je, pa je stavak 2. članka 27. postao stavkom 4. u neizmijenjenom sadržaju.

 

Kasnijim izmjenama Stečajnog zakona po Zakonu o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN br. 129/00) određeno je da se čl. 27. st. 4. i 5. SZ mijenja, pa je ukinuto pravo stečajnim vjerovnicima i ODBORU VJEROVNIKA na žalbu protiv rješenja kojim se odbija njihov prijedlog za razrješenje stečajnog upravitelja. Prema odredbi čl. 27. st. 5. SZ pravo na žalbu protiv rješenja o odbijanju prijedloga za razrješenje stečajnog upravitelja ima samo stečajni upravitelj.

 

Zato žalba ODBORA VJEROVNIKA protiv rješenja u gornjem predmetu nije dopušten."

VTS RH, Pž-5991/01 od 20. ožujka 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr