Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 27.

Stečajno vijeće ovlašteno ili po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stečajnog suca, odbora vjerovnika ili vjerovnika razriješiti stečajnog upravitelja prije isteka dvije godine od dana održavanja izvještajnog ročišta, ako svoju dužnost ne obavlja uspješno ili iz drugih važnih razloga.

 

Stečajni upravitelj koji se nije pripremio za ispitno ročište, a zbog toga prijavljene tražbine nisu mogle biti ispitane, ispunio je zakonski uvjet za razrješenje zbog neuspješnog obavljanja dužnosti.

 

"Prema članku 27. stavak 2. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) stečajno vijeće može, po službenoj dužnosti ili na zahtjev stečajnog suca, odbora vjerovnika ili vjerovnika, razriješiti stečajnog upravitelja i prije isteka rokova iz stavka prvog tog članka, ako svoju dužnost ne obavlja uspješno ili iz drugih važnih razloga.

 

U obrazloženju pobijanog rješenja prvostupanjski sud je naveo razloge koje smatra važnim za razrješenje stečajnog upravitelja. Na posebnom ispitnom ročištu održanom dana 20. rujna 2001. godine stečajni upravitelj je najprije izjavio da tražbinu stečajnog vjerovnika Hrvatske poštanske banke priznaje za iznos od 2.717.448,44 kn, a da je osporava za iznos od 10.695.460,04 kn. Zatim se ispravio pa je priznao iznos od 3.521.831,10 kn, a osporio iznos od 9.891.098,38 kn. Na insistiranje suda ponovno se izjasnio, pa je konačno priznao tražbinu ovog vjerovnika u iznosu od 3.521.831,10 kn, a osporio za iznos od 9.891.077,38 kn. Na posebno pitanje, stečajni upravitelj je izjavio da je ovom stečajnom vjerovniku priznao kamatu od dana uplate po osnovi kredita, pa do dana 23. listopada 2000. godine. Dakle, priznao je tražbinu po osnovi kamata, kao tražbinu stečajnog vjerovnika višeg isplatnog reda, premda taj vjerovnik nema na to pravo.

 

Ovaj sud je suglasan s time da se stečajni upravitelj nije pripremio za ispitno ročište i da je postojao opravdan razlog za razrješenje. Naime, na temelju ovakvog ponašanja stečajnog upravitelja, stečajno vijeće je moglo donijeti ocjenu o tome da on svoju dužnost ne obavlja uspješno odnosno da postoje važni razlozi za njegovo razrješenje u smislu čl. 27. st. 2. SZ."

VTS RH, Pž-5904/01 od 4. prosinca 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr