Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 11.

Nedopušten je prigovor (žalba) ponuditelja protiv odbijanja ponude o prodaji stečajnog dužnika, jer se izjava ponuđenog o prihvatu ili odbijanju ponude ne može pobijati niti jednim pravnim lijekom.

 

"Žalitelj je učinio ponudu, a ponuđeni (stečajni dužnik, stečajni upravitelj, kao zastupnik po zakonu stečajnog dužnika) nije prihvatio ponudu. To ima za posljedicu da nije sklopljen ugovor o prodaji. Po prirodi stvari stečajno vijeće ne donosi nikakvu odluku. Stečajno vijeće nije zastupnik po zakonu stečajnog dužnika i ne može očitovati volju u ime stečajnog dužnika o prihvatu ponude ili o bilo čemu drugom.

 

Istina, stečajno vijeće je na ročištu od 14. rujna 2001. godine donijelo rješenje u kojem stoji da se tamo navedene nekretnine "prodaju" najpovoljnijem ponuditelju. To rješenje ne proizvodi međutim, nikakve pravne učinke, jer kako je rečeno, stečajno vijeće donosi odluke, a ne vrši prodaju. Sud nije vlasnik nekretnina, a članovi vijeća su suci, a ne trgovci koji se bave prodajom.

 

Ukratko, žalitelj je podnio ponudu stečajnom dužniku za kupnju imovine, a stečajni dužnik je odbio takvu ponudu i to pismom stečajne upraviteljice od 18. ožujka 2001. godine. Žalitelj je u svom prigovoru upravo i naveo da ulaže prigovor u svezi sa primljenom obavijesti od 8. ožujka 2001. godine stečajne upraviteljice, kojim ga obavještava da ponuda za kupnju cjelokupne imovine stečajnog dužnika nije prihvaćena. Izjava ponuđenog o tome da prihvaća ili da ne prihvaća učinjenu mu ponudu ne može se pobijati nekim pravnim lijekom. To nije sudska odluka koja bi se mogla pobijati prigovorom ili žalbom.

 

Ispravno je stoga postupio prvostupanjski sud kada je takav prigovor odbacio kao nedopušten."

VTS RH Pž-5876/01 od 11. prosinca 200. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr