Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 6.

U stečajnom postupku po prirodi stvari nije moguće primijeniti odredbu o spajanju više parnica, jer bi to podrazumijevalo da se pred istim sudom istovremeno provodi više stečajnih postupaka nad istim dužnikom.

 

Bez obzira koliko postoji prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad istim stečajnim dužnikom moguće je pokretanje samo jednog stečajnog postupka.

 

"Pogrešno žalitelj smatra da je prvostupanjski sud trebao ovaj prijedlog spojiti sa prijedlozima koje su podnijeli zaposlenici stečajnog dužnika. Moguće je temeljem čl. 313. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99) spojiti više parnica, a ne i više prijedloga ili više tužbi. Odredba o spajanju predmeta u stečajnom postupku nije primjenjiva. To bi naime podrazumijevalo da paralelno pred istim sudom teče više stečajnih postupaka nad istim stečajnim dužnikom, a što nije moguće. Bez obzira koliko ima prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, nad istim stečajnim dužnikom moguće je pokrenuti samo jedan stečajni postupak. Uostalom, žalitelj nije ni u čemu oštećen ukoliko je i točno da je prethodni postupak pokrenut temeljem prijedloga drugih stečajnih vjerovnika, zaposlenika stečajnog dužnika. Ukoliko stečajni postupak bude otvoren, on će svoje potraživanje moći ostvarivati prijavom tražbine u tako otvorenom stečajnom postupku."

VTS RH, Pž-3516/00 od 5. rujna 2000.
mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr