Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 4. st. 4.

Smatrat će se da je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje ako u razdoblju od dva mjeseca nije bilo kojega od njegovih računa kod bilo koje pravne osobe koja za njega obavlja poslove platnog prometa isplaćena barem jedna petina iznosa koji je trebalo na temelju valjanih osnova na naplatu bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s tog računa.

 

Potpuno je irelevantno koliko iznosi imovina dužnika i kolike su njegove tražbine prema njegovim dužnicima.

 

"Sam žalitelj u žalbi priznaje činjenicu da je žiro-račun dužnika blokiran kroz dulji vremenski period i da je točno da dužnik u posljednjih 60 dana, računajući od dana održavanja ročišta, tj. od dana 12. ožujka 2001. godine, pa unazad nije vršio nikakva plaćanja preko svog žiro-računa.

 

To je jedina relevantna činjenica za odluku o tome postoji li ili ne postoji stečajni razlog, a što je bio zadatak stečajnog vijeća utvrditi u pokrenutom prethodnom postupku. Sve ostalo što se iznosi u žalbi nije relevantno. Dužnik je nesposoban za plaćanje ako ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze, a okolnost da je dužnik podmirio ili da može podmiriti u cijelosti tražbine nekih vjerovnika sama po sebi ne znači da je on sposoban za plaćanje (čl. 4. st. 3. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00). Prema tome, potpuno je i irelevantno koliko iznosi imovina stečajnog dužnika, pa u okviru toga i koliko iznose njegove tražbine prema njegovim dužnicima.

 

Smatrat će se da je dužnik nesposoban za plaćanje ako u razdoblju od 2 mjeseca nije s bilo kojeg od njegovih računa kod bilo koje pravne osobe koja za njega obavlja poslove platnog prometa isplaćena barem 1/5 iznosa koji je trebalo na temelju valjanih osnova za naplatu bez daljnjega pristanka dužnika naplatiti s toga računa. Okolnost da je dužnik u tom razdoblju imao sredstava na kojim drugim svojim računima kojima su se mogle namiriti sve te tražbine ne znači da je on sposoban za plaćanje (čl. 4. SZ).

 

Kako sam žalitelj ističe da dužnik u posljednjih 60 dana nije vršio nikakva plaćanja sa svog žiro-računa, onda očito postoji stečajni razlog nesposobnosti za plaćanje. Zapravo, u tom slučaju po samom zakonu se presumira da je dužnik nesposoban za plaćanje. U tom slučaju sud nije ni ovlašten bilo šta drugo utvrđivati, jer je sam zakonodavac propisao da u tom slučaju postoji stečajni razlog nesposobnosti za plaćanje."

VTS RH, Pž-2501/01 od 22. svibnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr