Što je to web stečaj?

­­­­­­­pretrazivanje­ ­

Objavom ove specijalizirane web stranice o st­eč­ajevima i prodaji stečajne imovine, omogućena je veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a time i znatno pr­o­širen broj pot­encijalnih kupaca stečajne imovine.
Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Stoga su informacije o prodaji dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.

Ova web stranica na jednom mjestu omogućuje cjelovit pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom tih podataka na ovaj način, podaci o prodajipostali su trajno dostupni svima.

Ovim putem moguće je doći do podataka o vrsti i vrijednosti imovine koja se prodaje, o prodavatelju te o geografskom području u kojem se predmet prodaje nalazi. Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici moguće je objaviti i priloge kao što su to: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, pisani nalazi i mišljenja sudskih vještaka, i sl. Pretraživanje podataka o prodaji linkovima je funkcionalno povezano sa zemljišno knjižnim odijelima općinskih sudova, katastrima i sudskim registrima, a dani su i podaci o trgovačkim sudovima pred kojim se stečajni postupci vode, kao i o stečajnim upraviteljima koji vode stečajne postupke.
Na ovaj način stvorili smo prvi tzv. stečajni „one stop web - shop“ preko kojeg potencijalni kupac može na jednom mjestu, u kratkom vremenu i iz pouzdanog izvora, dobiti sve potrebne podatke o prodajii stečajne imovine:

  1. predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, pisani nalazi i mišljenja sudskih vještaka, i sl.)
  2. cijena (i uvjeti prodaje - tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i uvjete plaćanja)
  3. podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa zemljišno - knjižnim odjelima i katastrima)
  4. podaci o vlasniku trgovačkog društva u stečaju (veza sa sudskim registrima trgovaćkih sudova)
  5. podaci o stečajnim upraviteljima - zakonskim zastupnicima prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
  6. podaci o sudovima pred kojim se vodi stečajni postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web stečaj također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudstvu i o stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih zakona, kao i stručne radove iz područja stečajnog prava.
U izborniku sudske prakse, prikazan je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, koja se odnosi na stečajne postupke i to počevši od 1994. godine do danas. Ujedno je započeto i s objavom najznačajnije stečajne sudske prakse prvostupanjskih trgovačkih sudova, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Svakodobna mogućnost pregleda sudske stečajne prakse na internetu čini trgovačko sudstvo u ovom dijelu otvorenim i dostupnim svekolikoj javnosti. S druge strane, pravnim stručnjacima je na ovaj način omogućen svakodnevni i slobodni pristup najnovijoj sudskoj praksi što jedna od pretpostavki za njeno ujednačavanje na cijelom teritoriju Republie Hrvatske..

Objavljena je i važeća Lista stečajnih upravitelja zajedno s njihovim životopisima u koji sadrže podatke njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.
Pristup ovoj web stranici radi korištenja na njoj objavljenih podataka, je slobodan i besplatan. Njome se želi doprinijeti kvaliteti provođenja stečajnih postupaka i dodatno osigurati javnost, transparentnost i ekonomičnost sudskih postupaka.

Dostava oglasa

Objavljivanje oglasa i priloga na ovim web stranicama je potpuno besplatno. Oglasi o prodaji i prilozi dostavljaju se u elektronskom obliku na:

stecaj.oglasi@vts.pravosudje.hr

Uz oglase objavljujemo i procjene vrijednosti, vještačke nalaze, fotografije, nacrte, izvatke iz zemljišnih knjiga i katastra i druge priloge. Ukoliko oglasi i prilozi nisu sačinjeni u elektronskom obliku, mogu se dostaviti i u pisanom obliku na adresu:
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 10 000 Zagreb, Berislavićeva 11, s naznakom: za “ web stečaj “.

Informacije o načinu predaje oglasa možete dobiti i na telefon 01/4896-870.

Radi bolje obaviještenosti kupaca, predlažemo da u vaš oglas koji će se objaviti u tisku, uvrstite i slijedeću rečenicu:

Više podataka o prodaji stečajne imovine možete naći i na:
www.sudacka-mreza.hr/web-stecaj.aspx­

­

Pridruženi dokumenti

Novosti

29.12.
2017.

Priopćenje za javnost predsjednika svih prvostupanjskih...

Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova...Više...

26.10.
2017.

Održano savjetovanje sudaca i sudskih savjetnika...

Visoki trgovački sud RH u suradnji s Pravosudnom akademijom, Europskom bankom za obnovu i razvoj i International Development Law...Više...

ARHIVA NOVOSTI
Anketa

Anketa za Vas

Anketa

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr